AA Tekstgrootte

>Informatie over de DiagnoseWijzer

Wat is de DiagnoseWijzer?

De DiagnoseWijzer is een online dossier over uw kind dat u zelf aanmaakt, invult en bijhoudt. Dit overzicht kunt u meenemen naar het consult met de arts. Op deze manier krijgt u samen met de arts een helder overzicht van alle symptomen, onderzoeken, bezoeken aan zorgverleners en medicatie van de afgelopen periode. Zo kunt u een actieve bijdrage leveren aan de zoektocht naar de oorzaak van de symptomen. Soms kan dit bijdragen aan het vinden van de juiste diagnose en het eerder starten van een geschikte behandeling.

De voordelen:

  • Goed toegankelijk
  • Altijd bij de hand
  • Eenvoudig te delen met zorgverleners
  • Snel toegankelijk in noodsituaties

Waarom de DiagnoseWijzer gebruiken?

Soms is er niet direct duidelijk wat er met een kind aan de hand is en is het stellen van een diagnose niet eenvoudig, bijvoorbeeld bij een zeldzame ziekte.
Meestal is er sprake van een combinatie van veelvoorkomende symptomen die bij veel aandoeningen voor kunnen komen. Bijvoorbeeld ontwikkelingsachterstand, ernstige vermoeidheid of voedingsproblemen. Vaak zijn er veel verschillende artsen betrokken bij de zoektocht naar een diagnose en wordt een kind achtereenvolgens naar verschillende afdelingen doorverwezen. Hierdoor ontbreekt het overzicht en de samenhang tussen de symptomen. Vaak zien deze artsen een kind maar kort, terwijl u als ouders uw kind dag en nacht ziet.
Met de DiagnoseWijzer geeft u de verschillende artsen overzicht over meerdere symptomen gedurende een langere periode. Zo wordt eventuele samenhang sneller duidelijk.

Voor wie is de DiagnoseWijzer bedoeld?

De DiagnoseWijzer is bedoeld voor ouders van kinderen met een onbekende (zeldzame) aandoening die een actieve rol willen nemen in de zorg voor hun kind.