AA Tekstgrootte

>Extra informatie

Lotgenotencontact 

Platform ZON verbindt ouders van chronische zieke kinderen zonder diagnose of met een ultrazeldzame aandoening met elkaar, maar ook met medici die graag meedenken om het leven van deze kinderen te verbeteren. ZON staat voor Ziekte ONbekend, dit kan betekenen dat de ziekte van uw kind nog geen naam heeft of dat de ziekte van uw kind zo zeldzaam is dat er evenmin iets over bekend is.

Bent u ouder van een zorgintensief kind, een kind met een chronische ziekte, handicap of aandoening, maar waarvoor tot op heden nog geen diagnose is gevonden? Kijk op de website van Platform ZON, volg ons op facebook en wordt lid van de besloten facebookgroep voor ouders van een zonnetje. Hier kunt u met andere ouders uw zorgen delen en tips en ervaringen uitwisselen.